1. fell

  fell , isländskt ord med betydelsen ’berg’, ’(mindre) fjäll’, vanligt i geografiska namn.
 2. fellingsbrogranit

  fellingsbrogranit, rödaktig granit med mer eller mindre tydliga rektangulära strökorn (ögon) av mikroklin.
 3. fellow

  fellow, traditionell benämning på person som hör till något college vid universiteten i Oxford och Cambridge och som åtnjuter vissa privilegier, till exempel stipendium.
 4. fellogen

  fellogen, korkkambium, tillväxtzon i växt som bildar fellem utåt och (ibland) felloderm inåt.
 5. fellem

  fellem, den korkvävnad som avsätts utåt från ett korkkambium (fellogen) i växter.
 6. felloderm

  felloderm, den vävnad som avsätts inåt från ett korkkambium (fellogen) i växter.
 7. Fellingsbro

  Fellingsbro, församling i Västerås stift, Lindesbergs kommun, Västmanland och Närke (delen söder om Arbogaån), Örebro län; 3 663 invånare (2016).

 8. Cross Fell

  Cross Fell, berg i norra England, Storbritannien; 893 m ö.h. För belägenhet se landskarta Storbritannien.
 9. Fell- och Palli Aike-grottorna

  Fell- och Palli Aike-grottorna, historisk plats i södra Chile; för belägenhet se landskarta Chile.
 10. fellponny

  fellponny, ponnyras från grevskapet Cumbria i nordvästra England, Storbritannien.