1. fellow

  fellow, traditionell benämning på person som hör till något college vid universiteten i Oxford och Cambridge och som åtnjuter vissa privilegier, till exempel stipendium.
 2. Odd Fellow

  Odd Fellow, Independent Order of Odd Fellow, slutet samfund, broderskapsorden, vars verksamhetsformer kopierats efter frimureriet med loger, grader och ritualer.
 3. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 4. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 5. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
 6. Folklore Fellows

  Folklore Fellows , FF, en internationell forskarsammanslutning som stiftades 1907 och har sitt säte i Helsingfors.
 7. Akira Yoshino

  Yoshino, Akirafödd 1948, japansk ingenjör och materialkemist, Nobelpristagare i kemi 2019.

 8. Bertrand Russell

  Russell, Bertrand, från 1931 Earl Russell of Kingston Russell (Lord Russell), född 18 maj 1872, död 2 februari 1970, brittisk filosof, matematiker och samhällskritiker; sonson till John Russell.
 9. Gillian Fellows-Jensen

  Fellows-Jensen, Gillian, född 1936, brittisk-dansk ortnamnsforskare, docent vid Institut for Navneforskning i Köpenhamn.
 10. World Fellowship of Buddhists

  World Fellowship of Buddhists, WFB , världsomspännande organisation, grundad 1950, med syfte att skapa ett forum för internationell debatt mellan buddhister samt främja mission och bidra till lösning av världsproblemen.