1. fels

  fels, massformig, metamorf bergart, t.ex. hornfels.
 2. felsit

  felsit, ljust färgad och ytterst finkornig vulkanisk bergart.
 3. Felsina

  Felsina, etruskiskt namn på den nuvarande italienska staden Bologna.
 4. felskjutning

  felskjutning, jaktterm, detsamma som skadskjutning.
 5. felslut

  felslut, oriktig slutledning eller bevisföring.
 6. felsägning

  felsägning, oavsiktlig avvikelse från vad en talare försökt säga i ett yttrande.
 7. felsisk bergart

  felsisk bergart ( felsish, av engelska felsic, bildat av feldspar ’fältspat’ eller * feldspathoid ’fältspatoid’ och sil ica ’kiselsyra’), magmatisk bergart som till övervägande del utgörs av ljusa mineral som kvarts och fältspat.
 8. felsyn

  fe`lsyn subst. ~en ORDLED: fel--syn-en
  Svensk ordbok
 9. felsägning

  fe`lsägning [-säg- (långt ä) el. -säj-] subst. ~en ~ar ORDLED: fel--säg-ning-en
  Svensk ordbok
 10. felslut

  fe`lslut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fel--slut-et
  Svensk ordbok