1. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 2. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 3. matsvinn

  matsvinn, livsmedel som har producerats i syfte att bli mat men som inte går vidare i livsmedelskedjan och konsumeras.

 4. yrsel

  yrsel, vertigo, känsla av att man rör sig på ett onormalt sätt eller intar ett onormalt läge i förhållande till omgivningen.
 5. signalsystem

  signalsystem, inom järnvägen hjälpanordningar för säker och effektiv trafik.
 6. hyperventilation

  hyperventilation, hyperpné, tillstånd då man andas mer än vad som krävs för normalt gasutbyte i lungorna.
 7. Souda

  Souda , Suda, omfattande grekiskt lexikon från 900-talet.
 8. paranoia

  paranoia, intensiva känslor och tankar relaterade till förföljelse, hot, eller konspiration; den vanligaste formen av vanföreställning.