1. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 2. de fem sinnena

  de fem sinnena är hörsel, känsel, luktsinne, smaksinne och synsinne.
 3. femårsplan

  femårsplan, grundläggande ekonomisk plan som introducerades i slutet av 1920-talet i Sovjetunionen.

 4. FEM

  FEM, förkortning för finita elementmetoden.
 5. feministisk litteratur

  feministisk litteratur, litterära verk med kvinnor i ledande roller och där de framställs som självständiga aktörer, inte bara som komplement till manliga gestalter eller som föremål för mäns agerande.
 6. Fem unga

  Fem unga, ”unglitterär antologi” enligt titelbladet, utkom hösten 1929.
 7. feministteologi

  feministteologi, teologi som problematiserar förhållandet mellan kön och makt.
 8. Feministiskt initiativ

  Feministiskt initiativ, Fi, politiskt parti, bildat 2005.

 9. feministisk filosofi

  feministisk filosofi, filosofi som utgår från ett feministiskt perspektiv. 

 10. feminisering

  feminisering, kvantitativ ökning av andelen kvinnor inom ett verksamhetsområde eller en äldre nedvärderande benämning på en karaktärsmässig förändring hos män.