1. lutherros

    lutherros, Martin Luthers vapen, bestående av en vit, fembladig ros i ett blått cirkelformat fält omgivet av en guldring; i rosens mitt finns ett rött hjärta och i hjärtat ett svart kors.