1. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 2. Palm Beach

  Palm Beach, stad i delstaten Florida, USA, 100 km norr om Miami; 8 600 invånare (2016).

 3. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.

 4. elproduktionsindustri

  elproduktionsindustri, industrigren som producerar elektrisk energi.
 5. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 6. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.