1. feminin

  feminin betyder att någon har egenskaper som många människor tycker är typiska för kvinnor.
 2. feminin

  2feminin se femininum
  Svensk ordbok
 3. feminin

  1fe´minin adj. ~t ORDLED: fem-in-in
  Svensk ordbok
 4. femininum

  femininum (latin femininum, av femininus, till femina ’kvinna’), feminin, grammatisk term för genus som kontrasterar mot åtminstone maskulinum.
 5. femininum

  fe´mininum el. 2fe´minin subst. femininet femininer ORDLED: fem-in-in-et
  Svensk ordbok
 6. yin och yang

  yin och yang, egentligen den skuggiga respektive den soliga sidan av ett berg, kosmologisk term som representerar de polära motsatser som enligt urgammal kinesisk tradition styr universums skeenden.
 7. anima

  anima, själ, ande.
 8. daoism

  daoism, taoism, läran om ”Vägen”, i vid mening all traditionell kinesisk religion och filosofi men dessutom en bestämd religion, den enda ”högre religion” som uppstått i Kina.
 9. Nora

  Nora, kvinnonamn som kan uppfattas dels som kortform av Eleonora, dels (dock mera sällan) som den feminina formen av mansnamnet Nore, dvs. den av Tegnér använda personifieringen av Norge.
 10. Tora

  Tora, Thora, kvinnonamn av nordiskt ursprung, kortform av olika namn med förleden T(h)or- eller med efterleden - t(h)ora men så småningom ofta uppfattat som den feminina formen av Tore.