1. feministisk litteratur

  feministisk litteratur, litterära verk med kvinnor i ledande roller och där de framställs som självständiga aktörer, inte bara som komplement till manliga gestalter eller som föremål för mäns agerande.
 2. feministteologi

  feministteologi, teologi som problematiserar förhållandet mellan kön och makt.
 3. feministisk filosofi

  feministisk filosofi, filosofi som utgår från ett feministiskt perspektiv. 

 4. Feministiskt initiativ

  Feministiskt initiativ, Fi, politiskt parti, bildat 2005.

 5. feministisk litteraturforskning

  feministisk litteraturforskning, strömning inom litteraturvetenskaplig teoribildning vars främsta mål är att i genusperspektiv diskutera och ifrågasätta traditionella litteraturhistoriska sanningar i fråga om klassikerkanon, litteraturhistorieskrivning och texttolkningar.
 6. feministisk filmforskning

  feministisk filmforskning, strömning inom filmvetenskaplig teoribildning.
 7. feminist

  feminis´t subst. ~en ~er ORDLED: fem-in-ist-en
  Svensk ordbok
 8. feministisk psykologi

  feministisk psykologi, inriktning som ligger nära kvinnopsykologi, men med klar utgångspunkt i feministisk teori, och som kritiserar och skarpt tar avstånd från vad man anser vara den traditionella psykologins ointresse för och skeva behandling av kvinnor.
 9. feministisk forskning

  feministisk forskning, tvärvetenskapligt kompetensområde med en gemensam utgångspunkt i ett maktteoretiskt perspektiv på kvinnor och kön (som inte nödvändigtvis är temat för forskningen).
 10. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.