1. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 2. fenomen

  fenomen, företeelse, något allmänt iakttagbart; något märkligt eller ovanligt.
 3. Fenicien

  Fenicien, Fenikien, benämning på forntida konglomerat av stadsstater i sydöstra medelhavsområdet.
 4. fenotyp

  fenotyp (nylatin ph(a)enotypus, av grekiska phainō ’visa (sig)’ och typos ’slag’, ’typ’), resultatet av den ärftliga konstitutionens (genotypens) reaktion med miljön.
 5. fen

  fen, kinesiskt mynt, se yuan.
 6. Fenrisulven

  Fenrisulven, Fenrir, varggestalt i fornnordisk religion, jämte Midgårdsormen och Hel avkomma till Loke och jättekvinnan Angerboda.

 7. fenolrött

  fenolrött, fenolsulfoftalein, rött kristallint ämne, kemiskt besläktat med fenolftalein och med användning som pH-indikator inom analysen.
 8. fennek

  fennek, ökenräv, Vulpes zerda (synonym Fennecus zerda), art i rovdjursfamiljen hunddjur.
 9. Fenix

  Fenix, Fågel Fenix, mytisk fågel.
 10. Fensmark

  Fensmark, stad i Næstveds kommun, Region Sjælland, Danmark; 4 968 invånare (2015).