1. fertil

  fertil, som har förmåga till fortplantning.
 2. fertil

  ferti´l adj. ~t ORDLED: fert-il
  Svensk ordbok
 3. fertil nuklid

  fertil nuklid, ämne bestående av atomkärnor som inte är klyvbara med långsamma neutroner men kan omvandlas till andra atomkärnor som är det.
 4. Fertile Crescent

  Fertile Crescent , engelsk benämning på bördiga halvmånen.
 5. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.
 6. fertilitet

  fertilite´t subst. ~en ORDLED: fert-il-itet-en
  Svensk ordbok
 7. in vitro-fertilisering

  in vitro-fertilisering, IVF, ”provrörsbefruktning”, en typ av assisterad befruktning.
 8. manillahampa

  manillahampa, manilahampa, Musa textilis, art i familjen bananväxter.
 9. bidrottning

  bidrottning, bisamhällets enda fertila honbi.
 10. penetrationstest

  penetrationstest, undersökningsmetod vid ofrivillig barnlöshet för att utreda huruvida spermier har förmåga att genomtränga sekret från livmoderhalsen.