1. fess

  fess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen f; på en klaviatur sammanfallande med tonen e.
 2. fess

  fess subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fess-et
  Svensk ordbok
 3. Vénus aux belles fesses

  Vénus aux belles fesses (’Venus med den vackra bakdelen’), även kallad Afrodite Kallipygos, romersk marmorstaty i Neapel, utförd som kopia efter ett hellenistiskt original.
 4. Reginald Aubrey Fessenden

  Fessenden, Reginald Aubrey, 1866–1932, kanadensisk-amerikansk fysiker och elektrotekniker, pionjär inom radiotekniken.
 5. professur

  professu´r subst. ~en ~er ORDLED: pro-fess-ur-en
  Svensk ordbok
 6. konfessionalism

  konfessionalism [-ʃonalis´m] subst. ~en ORDLED: kon-fess-ion-al-ism-en
  Svensk ordbok
 7. konfessionell

  konfessionell [-ʃonel´] adj. ~t ORDLED: kon-fess-ion-ell
  Svensk ordbok
 8. professionalisera

  professionalisera [-ʃonalise´-] verb ~de ~t ORDLED: pro-fess-ion-al-is-er-ar SUBST.: professionaliserande, professionalisering
  Svensk ordbok
 9. professorlig

  professo´rlig adj. ~t ORDLED: pro-fess-or-lig
  Svensk ordbok
 10. konfession

  konfession [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-fess-ion-en
  Svensk ordbok