1. fest

  fest (latin festum), tillställning i anledning av en religiös, nationell eller enskild märkesdag.
 2. fest

  fest subst. ~en ~er ORDLED: fest-en
  Svensk ordbok
 3. Joachim Fest

  Fest, Joachim, 1926–2006, tysk historiker och journalist.
 4. festival

  festival, festspel, periodiskt återkommande kulturmanifestation, t.ex. filmfestival, musikfestival och teaterfestival.
 5. festong

  festong, feston, ornament i form av en bunden ranka av blad, blommor, frukter m.m., upphängd i en båge, ofta med från fästpunkterna nedhängande ändar.
 6. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 7. festivus

  festivus, fiktiv helgdag firad 23 december som alternativ till julen.

 8. Festus

  Festus ( Porcius Festus), romersk prokurator i Judeen, vars ståthållarskap dateras antingen ca 56–60 eller (oftare) 60–62 e.Kr.
 9. Festuca

  Festuca, det vetenskapliga namnet på ett av de grässläkten som kallas svinglar.
 10. Festus

  Festus ( Sextus Pompejus Festus), ca 200 e.Kr., romersk grammatiker.