1. festong

  festong, feston, ornament i form av en bunden ranka av blad, blommor, frukter m.m., upphängd i en båge, ofta med från fästpunkterna nedhängande ändar.
 2. gustaviansk stil

  gustaviansk stil, den ledande stilen i arkitektur, inredning och konsthantverk under Gustav III:s tid.
 3. festong

  festong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: fest-ong-en
  Svensk ordbok
 4. girland

  girland, girlang, ornament bestående av en rad hängande festonger eller av en kring ett föremål lindad blad- och/eller blomranka.
 5. bukranion

  bukranion, boukranion, ornament i form av en frontalt avbildad oxskalle (ibland ett oxhuvud), vanligt i grekisk-romersk konst.
 6. Jonas Hultstén

  Hultstén, Jonas, 1742–94, möbelsnickare, mästare i Stockholms snickarämbete 1773; efter Hultsténs död drev änkan verkstaden till 1798.
 7. Jean Berain

  Berain, Jean, 1637–1711, fransk dekoratör och ornamentstickare.
 8. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 9. ornamentik

  ornamentik, ornamental utsmyckning av ett föremål, en byggnad, ett musikstycke; även samlingsterm för olika slags ornament samt benämning på läran om dessa.
 10. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.