1. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 2. fetmakirurgi

  fetmakirurgi, obesitaskirurgi, bariatrisk kirurgi, metabol kirurgi, operation för att åstadkomma viktminskning.
 3. fetma

  2fet`ma verb ~de ~t ORDLED: fetm-ar SUBST.: fetmande
  Svensk ordbok
 4. fetma

  1fetma [fet`- äv. fet´-] subst. ~n ORDLED: fetm-an
  Svensk ordbok
 5. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.
 6. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 7. metabola syndromet

  metabola syndromet, metabolt angiopatiskt syndrom, insulinresistenssyndrom, kombination av störningar i ämnesomsättningen som är starkt förknippad med blodkärlssjukdom (angiopati) i form av ateroskleros.
 8. hälsa

  hälsa är ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt.
 9. kostfibrer

  kostfibrer, polysackarider och lignin (vedämne) från växtmaterial i födan som inte kan brytas ned av enzymer i mag–tarmkanalen och därför når tjocktarmen i ospjälkad form; de kan dock brytas ned i varierande utsträckning av bakterierna i tjocktarmen.
 10. adipositas

  adipositas, övervikt; se fetma.