1. fett

  fett, se fetter.
 2. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
 3. mättat fett

  mättat fett är ett fett som mest innehåller mättade fettsyror.

 4. fettsyror

  fettsyror, alifatiska karboxylsyror med grundformeln CH3(CH2)nCOOH.

 5. fettomsättning

  fettomsättning, kroppens upptag av fett från födan, fettets transport och omvandling i kroppen samt dess förbränning eller lagring.
 6. omättat fett

  omättat fett är fett som innehåller omättade fettsyror.
 7. fettvävnad

  fettvävnad, fettväv, fett, tela adiposa, vävnad som huvudsakligen består av fettceller ( adipocyter) och dessutom innehåller bindväv med bl.a. blodkärl och nerver.
 8. enkelomättat fett

  enkelomättat fett är fett som innehåller enkelomättade fettsyror.
 9. fleromättat fett

  fleromättat fett är ett fett som innehåller fleromättade fettsyror.

 10. fettcell

  fettcell, adipocyt , den celltyp som bygger upp fettvävnad.