1. livsmedel

  livsmedel, produkt som kan användas till mat eller dryck.

 2. fettomsättning

  fettomsättning, kroppens upptag av fett från födan, fettets transport och omvandling i kroppen samt dess förbränning eller lagring.
 3. hud

  hud är ett organ som människan och andra djur har ytterst på kroppen.
 4. andningskedja

  andningskedja, elektrontransportkedja, serie av proteinkomplex med enzymer som katalyserar delsteg vid oxidationen av substanser i cellandningen.
 5. fettvävnad

  fettvävnad, fettväv, fett, tela adiposa, vävnad som huvudsakligen består av fettceller ( adipocyter) och dessutom innehåller bindväv med bl.a. blodkärl och nerver.
 6. filtrering

  filtrering är en metod att skilja ut fasta ämnen eller partiklar från en vätska eller gas.
 7. galla

  galla är en vätska i kroppen som hjälper till med matsmältningen.
 8. palmolja

  palmolja, gult till mörkrött fett som utvinns ur fruktköttet från oljepalmer, framför allt arten Elaeis guineensis.
 9. enkelomättat fett

  enkelomättat fett är fett som innehåller enkelomättade fettsyror.
 10. gallblåsa

  gallblåsa är en blåsa som samlar upp galla från levern där den bildas.