1. fettisdagsbulle

  fettisdagsbulle, detsamma som semla.
 2. fettisdagsbulle

  fettisdagsbulle [fet`- äv. fe`t-] subst. ~n fettisdagsbullar ORDLED: fet-tis-dags--bull-en
  Svensk ordbok
 3. bullmåndag

  bullmåndag, bullamåndag , sydsvensk benämning på måndagen i fastlagen, dagen före fettisdagen (se blåmåndag).
 4. semla

  semla, ett gammalt ord för bröd av siktat vetemjöl, vetebulle.
 5. påsk

  påsk, en av de största årliga högtiderna inom judendomen och den största högtiden i det kristna kyrkoåret.

 6. fastlagsbulle

  fas`tlagsbulle subst. ~n fastlagsbullar ORDLED: fast-lags--bull-en
  Svensk ordbok
 7. semla

  sem`la subst. ~n semlor ORDLED: seml-an
  Svensk ordbok