1. Wi-Fi

  Wi-Fi, WIFI, wifi, standarder för trådlösa datornätverk av typen WLAN (wireless local area network).
 2. Fi

  Fi, egentligen Φ, beteckning (med reservbeteckningen Φ v) för ljusflöde; SI-enhet är lumen (lm).
 3. fi

  fi, egentligen ϕ, beteckning (med reservbeteckningen ϕ v) för relativ ånghalt; SI-enhet är 1.
 4. fi

  fi, phi ( phei), φ eller ϕ, Φ, den tjugoförsta bokstaven i det grekiska alfabetet.
 5. FI

  FI, förkortning för Finansinspektionen.
 6. FI

  FI är nationalitetsbeteckning för Finland.
 7. Fi

  Fi, egentligen Φ, beteckning för värmeflöde (värmeström); SI-enhet är watt (W).
 8. Fi

  Fi, egentligen Φ, beteckning (med reservbeteckningen Φ e) för strålningsflöde, strålningseffekt; SI-enhet är watt (W).
 9. fi

  fi, egentligen ϕ, beteckning för (strålnings)flödestäthet; SI-enhet watt per kvadratmeter (W/m 2).
 10. fi

  fi, egentligen ϕ, beteckning (med reservbeteckningen ϕp) för relativt ångtryck, relativ fuktighet; SI-enhet är 1.