1. fiffig

  fiff`ig adj. ~t ORDLED: fiff-ig
  Svensk ordbok
 2. lavar

  lavar är en form av liv som egentligen är två olika organismer som lever tillsammans: dels en svamp och dels en alg eller cyanobakterie.

 3. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 4. fiffighet

  fiff`ighet subst. ~en ~er ORDLED: fiff-ig-het-en
  Svensk ordbok
 5. Martin Widmark

  Widmark, Martin, född 19 mars 1961, författare.

 6. fiffa upp

  fiffa upp´ verb fiffade fiffat ORDLED: fiff-ar SUBST.: uppfiffande, uppfiffning
  Svensk ordbok
 7. P O Ultvedt

  Ultvedt, Per Olof, 1927–2006, konstnär, född i Finland, professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1968–78, prorektor där 1978–80.
 8. fiffla

  fiff`la verb ~de ~t ORDLED: fiffl-ar SUBST.: fifflande; fiffel
  Svensk ordbok
 9. påhittig

  på`hittig adj. ~t ORDLED: på--hitt-ig
  Svensk ordbok
 10. fifflare

  fiff`lare subst. ~n äv. fifflarn, plur. ~, best. plur. fifflarna ORDLED: fiffl-ar-en
  Svensk ordbok