1. fiktiv

  fiktiv [-i´v äv. fik´-] adj. ~t ORDLED: fikt-iv
  Svensk ordbok
 2. fiktiv släktskap

  fiktiv släktskap, typer av sociala relationer som utformas så att de påminner om verkliga släktskapsrelationer, t.ex. blodsbrödraskap eller gudföräldraskap (jämför compadrazgo).
 3. Paul Auster

  Auster, Paul, född 1947, amerikansk författare.

 4. Besselska året

  Besselska året, fiktiv tidsenhet, se annus fictus.
 5. Ed McBain

  McBain, Ed, pseudonym för Evan Hunter, ursprungligen Salvatore Lombino, 1926–2005, amerikansk författare.

 6. Frances McDormand

  McDormand, Frances, född 1957, amerikansk skådespelerska.

 7. Lorenzo Ghiberti

  Ghiberti, Lorenzo, 1378–1455, italiensk konstnär.
 8. d’Alemberts princip

  d’Alemberts princip , regel för hur man omformulerar ett rörelseproblem till ett jämviktsproblem genom att till de applicerade krafterna addera en s.k. tröghetskraft eller fiktiv kraft.
 9. compadrazgo

  compadrazgo, fadderskap, kallas i Spanien och Latinamerika den fiktiva släktskapsrelation som med katolska kyrkans sanktion etableras mellan ett barns föräldrar och dess gudföräldrar.
 10. annus fictus

  annus fictus, Besselska året, fiktiv tidsenhet som utnyttjas i vissa astronomiska positionsberäkningar.