1. fiktiv

  fiktiv [-i´v äv. fik´-] adj. ~t ORDLED: fikt-iv
  Svensk ordbok
 2. fiktiv släktskap

  fiktiv släktskap, typer av sociala relationer som utformas så att de påminner om verkliga släktskapsrelationer, t.ex. blodsbrödraskap eller gudföräldraskap (jämför compadrazgo).
 3. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 4. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 5. Daniel Defoe

  Defoe, Daniel, född 1660, död 24 april 1731, brittisk författare och journalist.
 6. centrifugalkraft

  centrifugalkraft, fiktiv kraft eller tröghetskraft som en kropp utövar på det medel som tvingar den att röra sig längs en krökt bana.
 7. Den gudomliga komedin

  Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

 8. J.K. Rowling

  Rowling, Joanne Kathleen, född 31 juli 1965, brittisk författare.

 9. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 10. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.