1. fil

  fil, mjölk som surgjorts, se filmjölk.
 2. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 3. Filippinerna

  Filippinerna, stat i Sydöstasien.

 4. filigranologi

  filigranologi (av filigran och grekiska -logia ’-lära’, -’vetenskap’, av logos ’ord’), läran om vattenmärken i papper; benämningen har sin grund i att vattenmärken förr anbringades med hjälp av guld- eller silvertrådsarbeten, filigran.
 5. filologi

  filologi, forskningsgren inom den historiska språkvetenskapen.
 6. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 7. fil

  fil, verktyg av härdat stål med vilket material bortförs från ett arbetsstycke genom rätlinjig handdriven eller ibland roterande maskindriven rörelse.
 8. fil

  fil, enfilade, rad av inbördes (således ej via korridor) förbundna rum.
 9. fil

  fil, i rad framförda eller parkerade fordon.
 10. FIL

  FIL, Fédération Internationale de Luge de Course, Internationella rodelförbundet, bildades 1957 i Davos, Schweiz.