1. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 2. Filippinerna

  Filippinerna, stat i Sydöstasien.

 3. filtrering

  filtrering, metoden att avskilja uppslammade (suspenderade) fasta partiklar ur en vätska eller gas genom att pressa vätskan eller gasen genom ett poröst skikt ( filter eller filtermedel), på vars yta partiklarna fastnar och bildar en filterkaka.
 4. fil

  fil, verktyg av härdat stål med vilket material bortförs från ett arbetsstycke genom rätlinjig handdriven eller ibland roterande maskindriven rörelse.
 5. fil

  fil är det som lagras på till exempel en hårddisk när man sparar en text, en bild, ett kalkylark eller liknande från ett datorprogram.
 6. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 7. filterbubbla

  filterbubbla, det tillstånd som uppstår när internetanvändare isoleras från information som går emot en åsikt eller övertygelse. 

 8. film

  film, hinna, tunt skikt, fast eller flytande. Film kan t.ex. vara en tunn plastfolie för emballage eller smörjmedelsskikt i ett glidlager.
 9. Filip II

  Filip II (grekiska Phílippos), 382–336 f.Kr., kung av Makedonien, son till Amyntas  III, far till Alexander den store.
 10. filistéer

  filistéer (av hebreiska pelištim), forntida folkgrupp av troligen indoeuropeiskt ursprung.