1. filma

  fil`ma verb ~de ~t ORDLED: film-ar SUBST.: filmande, filmning
  Svensk ordbok
 2. Filmakademin

  Filmakademin, sammanslutning med uppgift att främja svensk film, se Svenska Filmakademin.
 3. filmavtalet

  filmavtalet, samarbetsavtal 1963–2016 mellan staten och film- och TV-branschen.

 4. filmanalys

  filmanalys, i pedagogiska och vetenskapliga sammanhang den verksamhet med vilken avses en systematisk undersökning av en film eller en del av en film ur någon bestämd aspekt.
 5. filmarkiv

  filmarkiv, detsamma som cinematek.
 6. fil.mag.

  fil.mag., förkortning för filosofie magister.
 7. filmare

  fil`mare subst. ~n äv. filmarn, plur. ~, best. plur. filmarna ORDLED: film-ar-en
  Svensk ordbok
 8. filmatisk

  filma´tisk adj. ~t ORDLED: film-at-isk
  Svensk ordbok
 9. filmatisera

  filmatise´ra verb ~de ~t ORDLED: film-at-is-er-ar SUBST.: filmatiserande, filmatisering
  Svensk ordbok
 10. filmateljé

  fil`mateljé subst. ~n ~er ORDLED: film--atelj-én
  Svensk ordbok