1. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 2. finanspolitik

  finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin, till exempel att sänka eller höja skatter och bidrag.

 3. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 4. finanskrisen 2007–08

  finanskrisen 2007–08, internationell finanskris.

 5. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 6. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.

 7. finanssektor

  finanssektor, samhällsekonomiskt område som har med finanser att göra, t.ex. bankerna och den finansiella marknaden.
 8. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 9. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 10. finkultur

  finkultur, kulturen hos bildade eller borgerliga samhällsskikt.