1. finlera

  finlera, jordart med hög lerhalt, dvs. halt av partiklar som är mindre än 0,002 mm i diameter.
 2. mycket styv lera

  mycket styv lera, finlera med lerhalt över 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 3. styv lera

  styv lera, finlera med lerhalt mellan 40 och 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 4. mellanlera

  mellanlera, finlera med lerhalt mellan 25 och 40 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 5. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.
 6. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.