1. finnar

  finnar är det folk som talar finska och bor i framför allt Finland, men också i de delar av Sverige, Norge, Estland och Ryssland som ligger nära Finland.
 2. Finnair

  Finnair, egentligen Finnair Abp, AY, Helsingfors, Finlands nationella flygbolag, bildat 1923 under namnet Aero Oy.
 3. finna

  finn`a verb fann funnit funnen funna, pres. finner ORDLED: finn-er SUBST.: finnande (till 1); fynd (till 1)
  Svensk ordbok
 4. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 5. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 6. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 7. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 8. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 9. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 10. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.