1. finnar

  finnar är det folk som talar finska och bor i framför allt Finland, men också i de delar av Sverige, Norge, Estland och Ryssland som ligger nära Finland.
 2. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 3. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 4. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 5. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 6. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 7. buddha

  buddha är inom buddhismen ett ord för en person som blivit upplyst och därmed befriad från att återfödas.
 8. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 9. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 10. glaciär

  glaciär är ett stort istäcke på land.