1. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).

 2. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 3. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 4. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 5. finska krigsbarn

  finska krigsbarn, Finlandsbarnen, de ca 70 000 barn upp till 14 år som evakuerades från Finland till i första hand Sverige under andra världskriget.
 6. finska vinterkriget

  finska vinterkriget, se vinterkriget.
 7. finsk bastu

  finsk bastu, sauna, benämning på ångbad (se bastu) i nära 100 °C värme, alstrad av en upptill öppen ugn, vars upphettade stenar under badandet begjuts med vatten.
 8. finsk-ugriska religioner

  finsk-ugriska religioner, de inhemska, sinsemellan mycket olika religionsformerna hos de folk som talar finsk-ugriska språk.
 9. finsk lapphund

  finsk lapphund, finsk hundras inom FCI-grupp 5 (före 1994 inom gruppen spetsar).
 10. Finska viken

  Finska viken, finska Suomenlahti, del av Östersjön mellan Finland och Estland.