1. fint

  fint subst. ~en ~er ORDLED: fint-en
  Svensk ordbok
 2. fintåtel

  fintåtel, Aira elegans, art i växtfamiljen gräs.
 3. fintenn

  fintenn, rent tenn.
 4. fintlig

  fin`tlig adj. ~t ORDLED: fint-lig
  Svensk ordbok
 5. finta

  fin`ta verb ~de ~t ORDLED: fint-ar SUBST.: fintande, fintning; fint
  Svensk ordbok
 6. fintvätt

  fi`ntvätt subst. ~en ~ar ORDLED: fin--tvätt-en
  Svensk ordbok
 7. jolster

  jolster är en växt som växer antingen som en buske eller som ett träd.
 8. hägg

  hägg är en växt som växer antingen som en buske eller som ett träd.
 9. inkommensurabel

  inkommensurabel, matematisk term.
 10. Urnesstil

  Urnesstil, slutfas i nordisk djurornamentik under 1000-talets andra hälft och tidigt 1100-tal.