1. fiol

  fiol, vardaglig benämning på violin.
 2. skala

  skala, inom musiken stegvis ordnad följd av toner vanligen inom en oktav; samma inbördes ordning förutsätts råda inom övriga oktaver.
 3. zigenarmusik

  zigenarmusik, folk- eller populärmusik spelad av romer eller av musiker som betraktas som sådana.

 4. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 5. Ludwig van Beethoven

  Ludwig van Beethoven var en tysk kompositör, en av tidernas mest kända.

 6. country

  country, country and western, musikform med ursprung i amerikanska Söderns folkmusik och i brittisk och irländsk spelmanskultur.
 7. näcken

  näcken, det allmänna namnet på ett övernaturligt vattenväsen i svensk folktro, i större delen av Skåne kallat älven eller bäckamannen, norr därom och upp till Uppland och Värmland även benämnt strömkarlen, längre norrut dessutom bl.a. forskarl och kvarngubbe.
 8. violin

  violin, fiol, stråkinstrument, violininstrumentens diskantform och huvudinstrument.
 9. mekaniska musikinstrument

  mekaniska musikinstrument, musikautomater, instrument som är mer eller mindre självspelande.

 10. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.