1. firn

  firn, grovkornig snö som överlevt en smältsäsong.
 2. firn

  fir´n subst. ~en ORDLED: firn-en
  Svensk ordbok
 3. firnlinje

  firnlinje, firngräns, gräns på en glaciäryta mellan firn och is vid slutet av sommarens smältsäsong.

 4. firngräns

  fir`ngräns subst. ~en ~er ORDLED: firn--gräns-en
  Svensk ordbok
 5. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.