1. firn

  firn, grovkornig snö som överlevt en smältsäsong.
 2. firn

  fir´n subst. ~en ORDLED: firn-en
  Svensk ordbok
 3. firnlinje

  firnlinje, firngräns, gräns på en glaciäryta mellan firn och is vid slutet av sommarens smältsäsong.

 4. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 5. firngräns

  fir`ngräns subst. ~en ~er ORDLED: firn--gräns-en
  Svensk ordbok