1. fission

  fission, kärnklyvning, atomklyvning, process i vilken tunga atomkärnor som uran och plutonium splittras, vanligen i två fragment, det ena litet tyngre än det andra.
 2. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 3. fisködlor

  fisködlor är en grupp kräldjur som levde i haven för 245–95 miljoner år sedan.
 4. FIS

  FIS, Fédération Internationale de Ski, Internationella skidförbundet, bildades 1924 i Chamonix som efterföljare till Mellaneuropeiska skidförbundet (grundat 1905) och Internationella skidkommissionen (1910).
 5. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 6. fissionsenergi

  fissionsenergi, energi som utvecklas när en atomkärna, t.ex. av uran (isotopen U-235), undergår fission, dvs. klyvs i två delar.
 7. Fiskarna

  Fiskarna är en stjärnbild som till större delen ligger på norra stjärnhimlen.
 8. fiskgjuse

  fiskgjuse, Pandion haliaetus, den enda arten i fågelfamiljen fiskgjusar ( Pandionidae).
 9. fiskmås

  fiskmås är en fågel.
 10. fissionsladdning

  fissionsladdning, den explosiva delen i ett kärnvapen där explosionsenergin endast härrör från klyvning (fission) av tunga atomkärnor (motsats fusionsladdning).