1. fjäska

  fjäs`ka verb ~de ~t ORDLED: fjäsk-ar SUBST.: fjäskande; 2fjäsk
  Svensk ordbok
 2. fjäsker

  fjäsker se 1fjäsk
  Svensk ordbok
 3. fjäsk

  1fjäsk subst. ~en ~ar el. fjäs´ker fjäskern fjäskar ORDLED: fjäsk-en, fjäsk-ern
  Svensk ordbok
 4. fjäskig

  fjäs`kig adj. ~t ORDLED: fjäsk-ig
  Svensk ordbok
 5. fjäsk

  2fjäsk subst. ~et ORDLED: fjäsk-et
  Svensk ordbok
 6. devot

  devot, strängt religiös; skenhelig; underdånig, fjäskig, som uttrycker okritisk beundran.
 7. smil

  smil subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: smil-et
  Svensk ordbok
 8. inställsam

  in`ställsam adj. ~t ~ma ORDLED: in--ställ-samm-are
  Svensk ordbok
 9. devot

  devot [-vå´t] adj., neutr. ~ ORDLED: de-vot
  Svensk ordbok
 10. tå subst. ~n ~r ORDLED: tår-na
  Svensk ordbok