1. fjättra

  fjätt`ra verb ~de ~t ORDLED: fjättr-ar SUBST.: fjättrande
  Svensk ordbok
 2. fjättrar

  fjätt`rar subst., plur. ORDLED: fjättr-ar
  Svensk ordbok
 3. Prometheus

  Prometheus, i grekisk mytologi en titan som av lera skapade människorna, son till Iapetos och Klymene.
 4. Medinet Habu

  Medinet Habu, Madinat Habu, by på västra Nilstranden i södra delen av nekropolområdet i Thebe, Egypten, med välbevarade lämningar av det till Amun dedicerade dödstemplet för Ramses  III (regerade 1198–1166 f.Kr.).
 5. Odysseus

  Odysseus var i den grekiska gudasagan kung på den lilla ön Ithaka.
 6. restriktiv lungsjukdom

  restriktiv lungsjukdom, samlingsnamn på lungsjukdomar med minskade lungvolymer, t.ex. ärromvandling och skrumpning av lungvävnaden som medför minskad tänjbarhet, lungstelhet, och som i svårare fall leder till andnöd på grund av ökat andningsarbete.
 7. Tyr

  Tyr, fornisländska Týr, Odens son i fornnordisk mytologi, men förutom i ragnaröksmytologin spelar han en mindre framträdande roll.
 8. artrodes

  artrodes, steloperation av led för att upphäva invalidiserande smärta, instabilitet eller felställning.
 9. avidya

  avidya, den falska kunskap som skall bekämpas enligt hinduiskt tänkande, särskilt enligt Vedanta.
 10. Canard Enchaîné

  Canard Enchaîné, egentligen Le Canard Enchaîné (franska, ’Den fjättrade ankan’), fransk tidning, grundad i Paris 1916.