1. fjorton

  fjorton [fjo`rt- el. fjort`-] räkn. ORDLED: fjor-ton
  Svensk ordbok
 2. fjorton punkter

  fjorton punkter, benämning på USA:s krigsmål under första världskrigets slutskede, offentliggjorda 8 januari 1918 av president Woodrow Wilson inför kongressen.
 3. C-fjorton-datering

  C-fjorton-datering, egentligen C-14-datering , åldersbestämning inom bl.a. geologi och arkeologi med hjälp av den radioaktiva kolisotopen 14C.
 4. kol-fjorton-år

  kol-fjorton-år, kol-14-år, 14C-år, år erhållna som resultat av kol-14-datering.
 5. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering (kan också skrivas kol-14-datering) är ett sätt att datera material som någon gång har varit levande.

 6. Wilsons fjorton punkter

  Wilsons fjorton punkter, program för USA:s krigsmål under första världskriget och för upprättandet av en varaktig och stabil fred efter dess slut, se fjorton punkter.
 7. fjortonde

  fjortonde [fjo`rt- el. fjort`-] räkn. ORDLED: fjor-ton-de
  Svensk ordbok
 8. fjortonhundratalet

  fjortonhundratalet [fjo`rt- el. fjort`-] subst., best. f. ORDLED: fjor-ton-hundra--tal-et
  Svensk ordbok
 9. C14-metoden

  C14-metoden, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C, se kol-fjorton-datering.
 10. rombdodekaeder

  rombdodekaeder, kropp med fjorton hörn som begränsas av tolv romber.