1. fläder

  fläder är en växt som växer antingen som en buske eller som ett litet träd.
 2. flädermärg

  flä`dermärg subst. ~en ORDLED: fläder--märg-en
  Svensk ordbok
 3. fläderbär

  flä`derbär subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fläder--bär-et
  Svensk ordbok
 4. druvfläder

  dru`vfläder subst. ~n druvflädrar ORDLED: druv--flädr-ar
  Svensk ordbok
 5. fläder

  flä´der subst. ~n flädrar ORDLED: flädr-ar
  Svensk ordbok