1. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 2. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 3. konservering

  konservering, behandling av döda djur och växter på ett sådant sätt att de bevaras i ett så naturligt tillstånd som möjligt.
 4. ärelöshet

  ärelöshet, förlust av heder och anseende, värdighet och medborgerliga rättigheter.
 5. nemeiska lejonet

  nemeiska lejonet, i grekisk myt ett osårbart lejonmonster som härjade i dalgången Nemea i Argolis.
 6. Bartolomaios

  Bartolomaios, Bartolomeus, apostel (en av de tolv).
 7. pigghajar

  pigghajar, Squalidae, familj pigghajartade hajar med ca 70 arter.
 8. lammkött

  lammkött, kött från får under ett års ålder vilka inte lammat.
 9. Chaim Soutine

  Soutine, Chaim, född ca 1893, död 1943, litauisk-fransk målare.
 10. Xipe Totec

  Xipe Totec , vårens och fruktsamhetens gud i fornmexikansk mytologi, vanligen kallad ”den flådde”, eftersom prästen vid offerceremonin drog en offrad människas hud över sitt ansikte och sin överkropp.