1. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 2. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 3. flåhacka

  flåhacka, hacka med brett, tvärställt blad, varmed man förr flådde av ytskikt på kärr- och mossjord, varefter tuvorna torkades och brändes.
 4. konservering

  konservering, behandling av döda djur och växter på ett sådant sätt att de bevaras i ett så naturligt tillstånd som möjligt.
 5. pigghajar

  pigghajar, Squalidae, familj pigghajartade hajar med ca 70 arter.
 6. Chaim Soutine

  Soutine, Chaim, född ca 1893, död 1943, litauisk-fransk målare.
 7. Xipe Totec

  Xipe Totec , vårens och fruktsamhetens gud i fornmexikansk mytologi, vanligen kallad ”den flådde”, eftersom prästen vid offerceremonin drog en offrad människas hud över sitt ansikte och sin överkropp.
 8. Bartolomaios

  Bartolomaios, Bartolomeus, apostel (en av de tolv).
 9. nemeiska lejonet

  nemeiska lejonet, i grekisk myt ett osårbart lejonmonster som härjade i dalgången Nemea i Argolis.
 10. brännodling

  brännodling, en efter brittisk förebild införd nyodlingsmetod (engelska paring and burning).