1. flås

  flås subst. ~et ORDLED: flås-et
  Svensk ordbok
 2. Flåsjön

  Flåsjön är belägen mellan Jämtland och Ångermanland, i Ångermanälvens flodområde på 266 m  ö.h.; medeldjup 25 m, maximidjup 94 m.
 3. flåsig

  flå`sig adj. ~t ORDLED: flås-ig
  Svensk ordbok
 4. flåsa

  flå`sa verb ~de ~t ORDLED: flås-ar SUBST.: flåsande, flåsning; flås
  Svensk ordbok
 5. flåspatos

  flå`spatos subst. ~et ORDLED: flås--pat-os-et
  Svensk ordbok
 6. fläckmarkberedning

  fläckmarkberedning, återväxtåtgärd på skogsmark varvid humustäcket flås av så att mineraljorden blottas på ytor av ca en halv kvadratmeters storlek jämnt fördelade över hygget.
 7. flåhätta

  flåhätta, Mycena epipterygia, art i basidsvampordningen Agaricales.
 8. flossad

  flossad [flås`-] adj. flossat ORDLED: floss-ad
  Svensk ordbok
 9. flossa

  flossa [flås`a] subst. ~n flossor ORDLED: floss-an
  Svensk ordbok
 10. floskel

  floskel [flås´-] subst. ~n floskler ORDLED: floskl-er
  Svensk ordbok