1. flått

  flått, rackare, se flåbuse.
 2. flått

  flått subst. ~en ~ar ORDLED: flått-en
  Svensk ordbok
 3. Nortraship

  Nortraship, telegramadress för The Norwegian Shipping and Trade Mission, statligt rederi upprättat 1940 av de norska myndigheterna i London för att under kriget förvalta den oceangående norska handelsflottan.
 4. flottbas

  flottbas [flåt`-] subst. ~en ~er ORDLED: flott--bas-en
  Svensk ordbok
 5. flottning

  flottning [flåt`-] subst. ~en ~ar ORDLED: flott-ning-en
  Svensk ordbok
 6. flottfläck

  flottfläck [flåt`-] subst. ~en ~ar ORDLED: flott--fläck-en
  Svensk ordbok
 7. flottbro

  flottbro [flåt`-] subst. ~n ~ar ORDLED: flott--bro-ar
  Svensk ordbok
 8. flottare

  flottare [flåt`-] subst. ~n äv. flottarn, plur. ~, best. plur. flottarna ORDLED: flott-ar-en
  Svensk ordbok
 9. flottbesök

  flottbesök [flåt`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: flott--be-sök-et
  Svensk ordbok
 10. flottig

  flottig [flåt`-] adj. ~t ORDLED: flott-ig
  Svensk ordbok