1. flörta

  flörta se flirta
  Svensk ordbok
 2. flörtig

  flörtig se flirtig
  Svensk ordbok
 3. flört

  flört se flirt
  Svensk ordbok
 4. flirta

  flirta el. flörta [flört`a] verb ~de ~t ORDLED: flirt-ar, flört-ar SUBST.: flirtande, flörtande; flirt, flört
  Svensk ordbok
 5. kurtisera

  kurtise´ra verb ~de ~t ORDLED: kurt-is-er-ar SUBST.: kurtiserande, kurtisering; kurtis
  Svensk ordbok
 6. flirt

  flirt el. flört [flört´] subst. ~en ORDLED: flirt-en, flört-en
  Svensk ordbok
 7. kuttrasju

  kuttrasju´ subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: kuttra--sju
  Svensk ordbok
 8. ögonflirt

  ö`gonflirt el. ö`gonflört subst. ~en ORDLED: ög-on--flirt-en, ög-on--flört-en
  Svensk ordbok
 9. ögonflirta

  ö`gonflirta el. ö`gonflörta verb ~de ~t ORDLED: ög-on--flirt-ar, ög-on--flört-ar SUBST.: ögonflirtande, ögonflörtande; ögonflirt, ögonflört
  Svensk ordbok
 10. kurtis

  kurti´s subst. ~en ~er ORDLED: kurt-is-en
  Svensk ordbok