1. flanell

  flanell är ett tyg med väldigt mjuk yta.
 2. flanell

  flanell´ subst. ~en el. ~et, ~er ORDLED: flan-ell-en
  Svensk ordbok
 3. flanellsöm

  flanellsöm, detsamma som flätsöm.
 4. flanellograf

  flanellogra´f subst. ~en ~er ORDLED: flan-ello-graf-en
  Svensk ordbok
 5. ruggning

  ruggning, mekanisk textilteknisk process, i vilken fiberändar i ett tyg rivs upp till ytan så att en lugg bildas.
 6. ludd

  ludd, från en tygyta utstående ”oordnade” fiberändar.
 7. appretering

  appretering, appretur, kemisk, mekanisk eller kombinerad behandling för att ge textilier vissa önskade egenskaper, utseende- eller användningsmässigt, t.ex. ökad glans, styvhet, mjukhet, strykfrihet eller vattentäthet.
 8. sportkläder

  sportkläder, plagg speciellt utformade för idrott.
 9. ull

  ull subst. ~en ORDLED: ull-en
  Svensk ordbok