1. flanera

  flane´ra verb ~de ~t ORDLED: flan-er-ar SUBST.: flanerande
  Svensk ordbok
 2. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 3. flanör

  flanö´r subst. ~en ~er ORDLED: flan-ör-en
  Svensk ordbok
 4. strög

  strög subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: strög-et
  Svensk ordbok
 5. skyltfönster

  skyl`tfönster subst. skyltfönstret, plur. ~, best. plur. skyltfönstren el. ~na ORDLED: skylt--fönstr-et
  Svensk ordbok
 6. spankulera

  spankule´ra verb ~de ~t ORDLED: spankul-er-ar SUBST.: spankulerande
  Svensk ordbok
 7. trottoar

  trottoa´r subst. ~en ~er ORDLED: trotto-ar-en
  Svensk ordbok
 8. flacka

  flack`a verb ~de ~t ORDLED: flack-ar SUBST.: flackande
  Svensk ordbok