1. flat

  flat, engelskspråkig benämning dels på förtecknet ♭, dels på en ton som sänkts med ett halvt tonsteg, t.ex. a flat=ass.
 2. flata

  flata, homosexuell kvinna.
 3. Flat Island

  Flat Island, ö i norra Mauritius; för belägenhet se landskarta Mauritius.
 4. Roonka Flat

  Roonka Flat, förhistoriskt bosättningsområde vid floden Murray i sydöstra Australien.
 5. flata

  fla`ta subst. ~n flator ORDLED: flat-an
  Svensk ordbok
 6. flat

  flat adj., neutr. undviks
  Svensk ordbok
 7. oljelampa

  oljelampa, behållare med brännbar olja, försedd med veke och företrädesvis använd före 1860-talet, då fotogenlampan introducerades.
 8. Fredrik Ljungkvist

  Ljungkvist, Fredrik,  född 1969, jazzmusiker (saxofonist och klarinettist).

 9. moddlare

  moddlare, flat och bred pensel för utslätning av målningsfärg.
 10. häll

  häll, blottad yta av berggrunden, vanligen flat och mer eller mindre sluttande.