1. flatlus

  flatlus, filtlus , Pthirus pubis, (tidigare ofta Phthirus pubis) art i insektsunderordningen löss.
 2. flatlus

  fla`tlus subst. ~en flatlöss, best. plur. flatlössen ORDLED: flat--lus-en
  Svensk ordbok
 3. filtlus

  filtlus, annat namn på flatlus.
 4. Pthirus

  Pthirus , tidigare ofta Phthirus, det vetenskapliga namnet på ett släkte löss med en art i Sverige, flatlus.
 5. pedikulos

  pedikulos, förekomst av löss hos människa.
 6. gnetter

  gnetter, lusägg.
 7. vulvit

  vulvit, vulvitis , inflammation i kvinnans yttre könsorgan ( vulva) med rodnad och irritation, vanligen också klåda.
 8. löss

  löss, Anoplura, underordning i insektsordningen djurlöss, ibland räknad som ordning.
 9. lus

  lus subst. ~en löss ORDLED: lus-en
  Svensk ordbok