1. fler

  fler el. 2flera [fle´ra el. fle`ra] adj., komp.
  Svensk ordbok
 2. flercenterbindning

  flercenterbindning, inom kemin benämning på bindningstyp som omfattar fler än två atomer.
 3. flersymmetrisk

  flersymmetrisk, radiärsymmetrisk, hos blommor aktinomorf, hos växter om en blomtyp med fler än tre symmetriplan genom blommans mittaxel, hos t.ex. blåklockor, förgätmigejer och liljeväxter.
 4. flertrådsteknik

  flertrådsteknik, engelska multi-threading, datorteknik främst avsedd för att göra datorprogram snabbare.
 5. flerbördsgraviditet

  flerbördsgraviditet, att mer än ett foster bildas efter befruktning.
 6. flervägsventil

  flervägsventil, ventil med flera huvudanslutningar (portar) och flera distinkta ventillägen.
 7. flerartsbestånd

  flerartsbestånd av växter är i naturen det normala.
 8. flerspråkighet

  flerspråkighet, användning eller behärskning av flera språk.
 9. flerbostadshus

  flerbostadshus, flerfamiljshus , motsatsen till småhus.
 10. flerfasströmning

  flerfasströmning, strömmande rörelse av en icke homogen blandning av två eller flera material.