1. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 2. flesta

  flesta [fles´- el. fles`-] adj., superl., best. f.
  Svensk ordbok
 3. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 4. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 5. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 8. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 9. myggor

  myggor, Nematocera, underordning i insektsordningen tvåvingar.

 10. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.