1. thelytoki

  thelytoki, typ av partenogenes (jungfrufödsel) där obefruktade och diploida ägg utvecklas till honor.
 2. reproduktion

  reproduktion, i biologiska sammanhang vanligen term för förökning, fortplantning, bildning av nya individer (sexuellt eller asexuellt).

 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. betagande

  beta´gande adj., ingen böjning ORDLED: be-tag-ande
  Svensk ordbok
 5. barbarisk

  barba´risk adj. ~t ORDLED: barb-ar-isk
  Svensk ordbok
 6. förpinad

  förpi´nad adj. förpinat ORDLED: för-pin-ad
  Svensk ordbok
 7. flicka

  1flick`a subst. ~n flickor ORDLED: flick-an
  Svensk ordbok
 8. resultat

  resulta´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: re-sult-at-et
  Svensk ordbok