1. flikanemon

  flikanemon, Anemone multifida, art i familjen ranunkelväxter.
 2. flika in

  flika in´ verb flikade flikat ORDLED: flik-ar SUBST.: inflikande, inflikning
  Svensk ordbok
 3. flikig

  fli`kig adj. ~t ORDLED: flik-ig
  Svensk ordbok
 4. flik

  flik subst. ~en ~ar ORDLED: flik-en
  Svensk ordbok
 5. ornäsbjörk

  ornäsbjörk, Betula pendula ’Dalecarlica’, i naturen spontant uppkommen sort av vårtbjörk med starkt uppflikade blad.
 6. hampa

  hampa är en flera meter hög växt med stora blad som ser ut som smala händer med spretiga fingrar.
 7. spiskummin

  spiskummin, egyptisk kummin, romersk kummin, Cuminum cyminum, art i familjen flockblomstriga växter.
 8. dvärglönn

  dvärglönn, Acer monspessulanum, art i familjen kinesträdsväxter.
 9. Gustaf Fröding

  Fröding, Gustaf, född 22 augusti 1860, död 8 februari 1911, författare.
 10. oxtunga

  oxtunga, Anchusa officinalis, art i familjen strävbladiga växter.